Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Email theo tên miền

Thay đổi mật khẩu Email theo tên miền

Sau khi có tài khoản Email

Cụ thể:

  • Đường dẫn truy cập: http://mail.winnet.com.vn/webmail/
  • Email: demo@winnet.com.vn
  • Mật khẩu: ********

Để thay đổi mật khẩu, Chúng ta sẽ đăng nhập theo thông tin Email trên

Sau khi login xong, màn hình sẽ hiển thị như ảnh

 

Sau đó chọn TOOL >> ACOUNT

Màn hình xuất hiện

Tại:

Old Password: Nhập mật khẩu cũ (hiện tại)

New Password: Nhập mật khẩu mới (Bao gồm 8 ký tự trở lên gồm chữ hoa, thường, số, và ký tự)

Confirm Password: Nhập lại mật khẩu mới như trên

Sau đó nhấn OKI để hoàn tất

Kính chúc quý Khách hàng Thành công. XIN cảm ơn!!!

Nếu Bạn cần tư vấn thêm, hãy liên hệ chúng tôi

HOTLINE: 0866632220 (CÓ ZALO)