Bảng giá tên miền

Tên miền (domain) có 2 loại:

  1. Tên miền Quốc tế
  2. Tên miền Việt nam

Và sau đây là Bảng giá tên miền (domain) chi tiết như sau:

Bảng giá đăng ký tên miền Quốc tế

TÊN MIỀN QUỐC TẾ Phí khởi tạo Phí đăng ký năm đầu Phí duy trì các năm tiếp theo Đăng ký
.com Miễn phí 360.000đ 360.000đ
.net Miễn phí 360.000đ 360.000đ
.org Miễn phí 350.000đ 350.000đ
.info Miễn phí 500.000đ 500.000đ
.biz Miễn phí 430.000đ 430.000đ
.ws Miễn phí 698.000đ 698.000đ
.top Miễn phí 140.000đ 140.000đ
.xyz Miễn phí 310.000đ 310.000đ
.shop Miễn phí 890.000đ 890.000đ
.asia Miễn phí 350.000đ 350.000đ

Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm phí VAT 10%

Bảng giá đăng ký tên miền Việt nam

TÊN MIỀN VIỆT NAM Phí khởi tạo Phí duy trì Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo Tổng tiền năm đầu Phí gia hạn Các năm tiếp theo Đăng ký
0 1 2 3 4 = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
.vn 100.000đ 350.000đ 200.000đ 100.000đ 670.000đ 460.000đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn 100.000đ 250.000đ 200.000đ 100.000đ 570.000đ 360.000đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 50.000đ 100.000đ 200.000đ 100.000đ 370.000đ 210.000đ
.name.vn 10.000đ 20.000đ 20.000đ .20.000đ 52.000đ 42.000đ
.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/ .thanhhoa.vn/ .binhduong.vn/ .kontum.vn/ .thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/ .laichau.vn/ .tiengiang.vn/ .camau.vn/ .lamdong.vn/ .travinh.vn/ .caobang.vn/ .langson.vn/ .tuyenquang.vn/ .daklak.vn/ .laocai.vn/ .vinhlong.vn/ .daknong.vn/ .longan.vn/ .yenbai.vn/ .dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/ .phuyen.vn/ .dongnai.vn/ .ninhthuan.vn/ .cantho.vn/ .dongthap.vn/ .phutho.vn/ .danang.vn/ .gialai.vn/ .quangbinh.vn/ .haiphong.vn/ .hagiang.vn/ .quangngai.vn/ .bacninh.vn/ .hanam.vn/ .quangnam.vn/ .bentre.vn/ .thaibinh.vn/ .hatinh.vn/ .quangninh.vn/ .binhthuan.vn/ .angiang.vn/ .haiduong.vn/ .quangtri.vn/ .namdinh.vn/ .haugiang.vn/ .soctrang.vn/ .vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/ .hoabinh.vn/ .sonla.vn/ .hanoi.vn/ .backan.vn/ .hungyen.vn/ .tayninh.vn/ .nghean.vn/ .baclieu.vn/ .khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn 50.000đ 100.000đ 200.000đ 100.000đ 370.000đ 210.000đ
Tên miền có 1 ký tự .VN 200.000đ 40.000.000đ 200.000đ 100.000đ 40.420.000đ 40.110.000đ
Tên miền có 2 ký tự .VN 200.000đ 10.000.000đ 200.000đ 100.000đ 10.420.000đ 10.110.000đ

WINNET HÂN HẠNH ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN, VÀ PHỤC VỤ BẠN!!!