Hướng dẫn cấu hình email theo tên miền trên outlook

Hướng dẫn cấu hình email theo tên miền trên outlook

Để cấu hình Email theo tên miền trên Outlook, các Bạn cần có tài khoản Email theo tên miền rồi.

Và tài khoản Email của tôi sẽ là:

  • Tên tài khoản: sales@winnet.com.vn
  • Mật khẩu: ******

Trường hợp chưa có, Các Bạn xem hướng dẫn tạo và đăng ký email doanh nghiệp tại: https://winnet.com.vn/huong-dan-dang-ky-tao-email-theo-ten-mien-cho-cong-ty/

Chúng ta bắt đầu cấu hình.

Các Bạn mở Microsoft Outlook lên

Sau khi Mở lên, các Bạn chọn File >> Di chuyển tap info >> Add Acount

Xuất hiện Bảng >> Các bạn tích chọn dòng: Manually Configure server setting or additional server type >> Next

 

Tiếp tục xuất hiện Bảng >> Các Bạn tích chọn Internet E-Mail >> Next

Xuất hiện Bảng điền thông tin >> Các Bạn điền thông tin Email vào

Tại:

  • Your name: Các Bạn nhập tên thông tin tài khoản (tùy đặt)
  • Email address: Nhập tài khoản email cần cấu hình
  • Tại Accout type: Chọn Pop3
  • Incomming mail server: mail.tenmiencuaban
  • outgoing mail server: mail.tenmiencuaban
  • Tại Logon infomation
  • User name: Nhập lại tên tài khoản Email
  • Password: Nhập mật khẩu

Tại Mục MORE SETTING

CHọn Tab Outgoing Server >> Tích chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication >> OKI

Tiếp đến chọn Test Account Setting >> Các Bạn chờ để hệ thống kiểm tra Email đã oki chưa? Nếu Oki thì sẽ có thông báo như hình. >> Nhấn Close >> Next >> Finish hoàn tất quá trình cấu hình Email

Và lúc này đây, CHúng ta có thể sử dụng Email gửi nhận được Trên Outlook

Chúc các Bạn thành công

WINNET HÂN HẠNH ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN, VÀ PHỤC VỤ BẠN!!!