Dịch vụ thiết kế logo Công ty, Doanh nghiệp chuẩn Phong thủy, Sắc nét