Bảng giá tên miền

Tên miền (domain) có 2 loại:

  1. Tên miền Quốc tế
  2. Tên miền Việt nam

Và sau đây là Bảng giá tên miền (domain) chi tiết như sau:

Bảng giá đăng ký tên miền Quốc tế

TÊN MIỀN QUỐC TẾ Phí khởi tạo Phí duy trì năm đầu Phí duy trì hằng năm
.com Miễn phí 299.000đ 299.000đ
.net Miễn phí 319.000đ 319.000đ
.org Miễn phí 349.000đ 349.000đ
.info Miễn phí 412.000đ 412.000đ
.biz Miễn phí 435.000đ 435.000đ
.ws Miễn phí 686.000đ 686.000đ
.top Miễn phí 280.000đ 280.000đ
.xyz Miễn phí 289.000đ 289.000đ
.shop Miễn phí 809.000đ 809.000đ
.asia Miễn phí 349.000đ 349.000đ

Bảng giá đăng ký tên miền Việt nam

TÊN MIỀN VIỆT NAM Phí khởi tạo Phí duy trì Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo Tổng tiền năm đầu Tổng tiền năm tiếp theo
0 1 2 3 4 = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
.vn 200.000đ 350.000đ 200.000đ 100.000đ 770.000đ 460.000đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn 200.000đ 250.000đ 200.000đ 100.000đ 670.000đ 360.000đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 120.000đ 150.000đ 100.000đ 100.000đ 490.000đ 260.000đ
.name.vn 30.000đ 30.000đ 20.000đ .20.000đ 82.000đ 52.000đ
.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/ .thanhhoa.vn/ .binhduong.vn/ .kontum.vn/ .thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/ .laichau.vn/ .tiengiang.vn/ .camau.vn/ .lamdong.vn/ .travinh.vn/ .caobang.vn/ .langson.vn/ .tuyenquang.vn/ .daklak.vn/ .laocai.vn/ .vinhlong.vn/ .daknong.vn/ .longan.vn/ .yenbai.vn/ .dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/ .phuyen.vn/ .dongnai.vn/ .ninhthuan.vn/ .cantho.vn/ .dongthap.vn/ .phutho.vn/ .danang.vn/ .gialai.vn/ .quangbinh.vn/ .haiphong.vn/ .hagiang.vn/ .quangngai.vn/ .bacninh.vn/ .hanam.vn/ .quangnam.vn/ .bentre.vn/ .thaibinh.vn/ .hatinh.vn/ .quangninh.vn/ .binhthuan.vn/ .angiang.vn/ .haiduong.vn/ .quangtri.vn/ .namdinh.vn/ .haugiang.vn/ .soctrang.vn/ .vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/ .hoabinh.vn/ .sonla.vn/ .hanoi.vn/ .backan.vn/ .hungyen.vn/ .tayninh.vn/ .nghean.vn/ .baclieu.vn/ .khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn 120.000đ 150.000đ 200.000đ 100.000đ 490.000đ 260.000đ
Tên miền có 1 ký tự .VN 200.000đ 40.000.000đ 200.000đ 100.000đ 40.420.000đ 40.110.000đ
Tên miền có 2 ký tự .VN 200.000đ 10.000.000đ 200.000đ 100.000đ 10.420.000đ 10.110.000đ

WINNET HÂN HẠNH ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN, VÀ PHỤC VỤ BẠN!!!